Gerbiami mokytojai!

Leidykla TEV pristato savo naujausią elektroninį produktą – mobiliąją interaktyvią mokytojo knygą (MIMoK).

Tai visiškai naujo tipo kompiuterinė priemonė, skirta mokytojui, norinčiam naudoti šiuolaikines informacines technologijas ugdymo procese. Galbūt ji ir nepakeis įprastinių popierinių knygų, tačiau kartais mokytojui gali būti patogu turėti viską vienoje vietoje ir skaitmenine forma.

Nors mūsų sukurta technologija leidžia tokia forma pateikti bet kokio mokomojo dalyko mokytojo knygą, pirmiausia ją realizavome remdamiesi populiariausiu Lietuvoje matematikos vadovėliu „Matematika Tau“. Įprastiniame atmintuke (nelietuviškai dar vadinamame USB raktu, flešu ir pan.) yra sujungta vadovėlio medžiaga, uždavinių sprendimai ir atsakymai iš mokytojo knygos, interaktyvios užduotys iš atitinkamos kompiuterinės mokymo priemonės (KMP) ir mokytojo užrašų knygutė. Tą pati interaktyvi priemonė gali būti naudojama namų ar mokyklos kompiuteryje, jos turinį galima demonstruoti su multimedijos projektoriumi klasėje, taip pat ji tinka dirbant su interaktyviosiomis lentomis.

Į savo užrašų knygutę mokytojas gali ne tik užsirašyti savo pastabas, užduotis, pamokos planus, bet ir sudėti nagrinėjamai temai reikalingus tekstus, grafinius vaizdus, iliustracijas, video ir audio medžiagą. Pačioje knygoje galima dėti žymenis, užsirašinėti pastabas, pasižymėti nuorodas į internetą ar savo pasirinktus failus – tokiu būdu prie mokytojo knygos prijungiami interaktyvūs saitai, kuriais galima naudotis ruošiantis pamokoms ar jų metu.

Spragtelėję bet kurią savo sukurtą nuorodą, atsidursite iš anksto pasirinktoje interneto svetainėje arba anksčiau sukurtame, ar iš kur nors į savo užrašų knygutę įsikeltame dokumente (.pdf, .doc, .ppt ir kitais formatais). Spragtelėję bet kurio vadovėlio uždavinio numerį, pamatysite jo atsakymus ir sprendimus iš mokytojo knygos (jei jie buvo pateikti). Spragtelėję vadovėlyje įdėtą kompaktinio disko piešinuką su numeriu, pateksite į tuo numeriu pažymėtą užduotį iš KMP ir galėsite dirbti joje, o panorėję – grįžti atgal į vadovėlį.

Siūlome Jūsų mokyklos mokytojams (kviestume bet kurio dalyko mokytojus, naudojančius IKT mokymo procese) susipažinti ir išbandyti naująsias interaktyvias knygas.

Norinčius sužinoti apie artimiausius seminarus šia tema, prašome kreiptis į leidyklą el. paštu rinkodara@tev.lt

Pagarbiai,
TEV rinkodaros grupė