Mieli mokytojai!

Atsižvelgdami į sudėtingą ekonominę situaciją, stipriai apkarpytas lėšas vadovėlių įsigijimui ir kartu didėjančias mokymo priemonių kainas, nutarėme neskubėti leisti naujų (atnaujintų pagal PUBP) vadovėlių “Matematika Tau” vadovėlių V–VIII klasėms.

Žinodami, kad su vadovėliais “Matematika Tau” dirba beveik 80% Lietuvos mokyklų, turinčių V–VIII klases, mes labai atidžiai nagrinėjome atnaujintas programas, bandydami suprasti, ar nebus mūsų “senieji” vadovėliai Jums kliūtis “skatinti mokinio mokymosi motyvaciją ir padėti ugdytis vertybines nuostatas…”, ” plėtoti mokinių bendruosius asmens gebėjimus…”, na ir “padėti mokiniui įgyti būtinų žinių…” (cit. ŠMM pateiktą vadovėlio sampratą). Galime garantuoti – jokių problemų tikrai nebus!

Kaip pamatysite, susipažinę su pateiktais metodiniais patarimais, mūsų “senieji” vadovėliai atitinka atnaujintų programų turinį netgi geriau, nei kai kurie “naujieji”, nekalbant apie vokiškuosius, kurie neatitiko, neatitinka ir niekad neatitiks nei lietuviškų programų, nei lietuviško mentaliteto. Pasidarė net nepatogu Jums iškart siūlyti naujus vadovėlius, kai pamatėme, kad atnaujintos programos turinys parašytas lyg pagal mūsų vadovėlius, tik kažkiek palengvintas, o kai kur ir šiek tiek sujauktas bekilnojant atskiras temas iš vienos klasės į kitą ir atgal.

Pateikiamuose patarimuose pasistengėme parodyti, kur ir kokiu būdu galima naudotis atnaujintų programų turiniu, tačiau juk svarbiausias dalykas yra tų programų dvasia. Tik nuo mokytojo pastangų ir situacijos mokykloje priklauso, ar pavyks realizuoti tą svajonę, kuri įkūnyta atnaujintose programose – pasiekti kad kiekvienas mokinys galėtų pilnavertiškai dalyvauti mokymo procese. Net nepriklausomai nuo jo realių gebėjimų ir jau susiformavusių nuostatų… Pati idėja – parengti draugišką bet kurio mokinio atžvilgiu programą – verta didžiausios pagarbos ir pasigerėjimo.

Deja, gavosi kaip visada… Formalioji programų pusė iš tikrųjų yra pažangi, šiuolaikiška ir labai svarbi tolesnei Lietuvos švietimo raidai. Bet, bent jau matematikos programos turinys, atrodo parengtas atmestinai, skubotai ir be gilaus matematikos, kaip mokslo, logikos supratimo. Gal programos autorės primaišė norėdamos parašyti savo vadovėlius anksčiau nei programą. O gal maišalynė gavosi derinant naujas programas prie iš anksto parašytų vadovėlių.

Žinome, jog nuo 2009–2010 mokslo metų V, VII ir IX klasėse Jums teks dirbti pagal atnaujintas programas ir kad Jums brukte bruks “naujus, geriausius ir vienintelius visiškai atnaujintų programų turinį ir dvasią atitinkančius” vadovėlius. Todėl tiems, kurie nori griežtai laikytis programų raidės, bet nenori mėtytis nuo vieno mokymo stiliaus prie kito, 2009 metais išleisime atnaujintus vadovėlius “Matematika Tau Plius” V ir VII klasėms, 2010 – VI ir VIII klasėms. O vadovėliai IX–X klasėms jau yra rengiami pagal atnaujintas programas, tad jokių klausimų nebekils.

TEV generalinis direktorius
matematikos mokslų daktaras
Elmundas Žalys