6 klasė

Matematika Tau plius. 6 klasė. 2 dalis

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Naujas vadovėlis „Matematika Tau plius. 6 klasė“ parengtas ne tik pagal atnaujintas programas, bet ir atsižvelgiant į mokytojų išsakytus pageidavimus bei pastabas. Jis yra matematiškai teisingas, visi uždaviniai perspręsti ir patikrinti leidyklos specialistų. Šiame vadovėlyje rasite dar daugiau uždavinių, nes kiekvienam skyriui parengėme puslapį testinių uždavinių. Taip pat nepamiršome ir vaikų, norinčių plėsti savo akiratį - jiems yra atverstinis "Besidomintiems". Vadovėlio gale yra pateikti atverstinio "Pasitikriname" uždavinių atsakymai. Antroje vadovėlio dalyje: 6. Plokštumos figūros. 7. Erdviniai kūnai. 8. Tūriai. 9. Duomenys ir rinkiniai. 10. Sveikieji skaičiai.


Turinys:
(more…)

Matematika Tau plius. 6 klasė. 1 dalis

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Naujas vadovėlis „Matematika Tau plius. 6 klasė“ parengtas ne tik pagal atnaujintas programas, bet ir atsižvelgiant į mokytojų išsakytus pageidavimus bei pastabas. Jis yra matematiškai teisingas, visi uždaviniai perspręsti ir patikrinti leidyklos specialistų. Šiame vadovėlyje rasite dar daugiau uždavinių, nes kiekvienam skyriui parengėme puslapį testinių uždavinių. Taip pat nepamiršome ir vaikų, norinčių plėsti savo akiratį - jiems yra atverstinis "Besidomintiems". Vadovėlio gale yra pateikti atverstinio "Pasitikriname" uždavinių atsakymai. Pirmojoje vadovėlio dalyje: 1. Natūralieji skaičiai. 2. Trupmeniniai skaičiai. 3. Veiksmai su paprastosiomis trupmenomis. 4. Reiškiniai, lygtys, nelygybės. 5. Tarpusavyje susiję dydžiai.


Turinys:
(more…)

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 6 класс. Тетрадь упражнений. 1 и 2 часть

Kaina
leidykloje: 3,60 €
internetu: 3,60 €
su nuolaidu kortele: 3,40 €

Kaina
leidykloje: 3,60 €
internetu: 3,60 €
su nuolaidu kortele: 3,40 €

Tai pratybų sąsiuvinio „Matematika Tau. 6 klasė“ I dalies vertimas į rusų kalbą (vertė mokytoja Teresa Gurštinovič). Pirmoji pratybų dalis atitinka pirmąją vadovėlio dalį: visi uždaviniai pateikiami pagal tą pačią sistemą kaip vadovėlyje ir uždavinyne, kiekvienam pagrindiniam vadovėlio atverstiniui skirti 1 arba 2 pratybų puslapiai. Uždaviniai atitinka programą, yra perspręsti, patikrinti leidyklos specialistų ir pateikti taip, kad vaikams būtų patogu spręsti tame pačiame sąsiuvinyje. Šis pratybų sąsiuvinis turėtų būti ypač naudingas silpnesniems mokiniams.

Tautinių mažumų mokykloms siūlome kokybišką pratybų sąsiuvinį, parašytą taisyklinga jų gimtąja kalba.

Perkant abi knygas kartu - pigiau:

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń. Część I i II

Kaina
leidykloje: 3,60 €
internetu: 3,60 €
su nuolaidu kortele: 3,40 €

Kaina
leidykloje: 3,60 €
internetu: 3,60 €
su nuolaidu kortele: 3,40 €

Tai pratybų sąsiuvinio „Matematika Tau. 6 klasė“ I dalies vertimas į lenkų kalbą (vertė Leokadija Kurdeko). Pirmoji pratybų dalis atitinka pirmąją vadovėlio dalį: visi uždaviniai pateikiami pagal tą pačią sistemą kaip vadovėlyje ir uždavinyne, kiekvienam pagrindiniam vadovėlio atverstiniui skirti 1 arba 2 pratybų puslapiai. Uždaviniai atitinka programą, yra perspręsti, patikrinti leidyklos specialistų ir pateikti taip, kad vaikams būtų patogu spręsti tame pačiame sąsiuvinyje. Šis pratybų sąsiuvinis turėtų būti ypač naudingas silpnesniems mokiniams.

Tautinių mažumų mokykloms siūlome kokybiškus pratybų sąsiuvinius, parašytus taisyklinga jų gimtąja kalba.

Perkant abi knygas kartu - pigiau:

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 6 класс. II часть

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Tai šiuolaikiško ir programas atitinkančio matematikos vadovėlio vertimo į rusų kalbą (vertė Aleksandr Choliavkin) antroji dalis. Čia vaikai mokomi skaičiuoti erdvinių figūrų tūrius, supažindinami su tarpusavyje susijusiais dydžiais, teigiamaisiais, neigiamaisiais skaičiais, koordinačių plokštuma. Toliau gilinamos žinios apie reiškinių, lygčių, nelygybių sprendimus, erdvinius kūnus, surinktus duomenis mokoma vaizduoti linijine, stulpeline, skrituline ir stačiakampe diagramomis. Vadovėlis skatinta mokinius domėtis, kelti klausimus, analizuoti. Informacija pateikiama aiškiai ir patogiai: teorinė medžiaga yra kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje, o uždaviniai dešiniajame. Taigi, jei sprendžiant uždavinius iškyla neaiškumų, nereikia vartyti vadovėlio – viskas yra šalia. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami uždaviniai, skirti pasitikrinimui ir kartojimui, loginiai uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu.

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 6 класс. I часть

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Šis mokykloms mokomąja rusų kalba pritaikytas vadovėlis (vertė Aleksandr Choliavkin) yra „Математика Тебе. 5 класс“ tęsinys, nors tinka visiems rusų kalba besimokantiems šeštokams, nesvarbu kokiais vadovėliais jie naudojosi anksčiau. Užduotis ir teorinę medžiagą parengė autorių kolektyvas, kuriam vadovavo Valdas Vanagas. Pirmoji dalis pateikia naujų geometrinių figūrų (apskritimą ir daugiakampius), padeda išmokti skaičių dalumo, pagilinti žinias apie trupmeninius skaičius bei procentus, skaičiuoti trupmenas Vadovėlis skatinta mokinius domėtis, kelti klausimus, analizuoti. Informacija pateikiama aiškiai ir patogiai: teorinė medžiaga yra kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje, o uždaviniai dešiniajame. Taigi, jei sprendžiant uždavinius iškyla neaiškumų, nereikia vartyti vadovėlio – viskas yra šalia. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami uždaviniai, skirti pasitikrinimui ir kartojimui, loginiai uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu.

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 6. Część II

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Tai šiuolaikiško ir programas atitinkančio matematikos vadovėlio vertimo (vertė Krystyna Čuprynska) antroji dalis. Čia vaikai mokomi skaičiuoti erdvinių figūrų tūrius, supažindinami su tarpusavyje susijusiais dydžiais, teigiamaisiais, neigiamaisiais skaičiais, koordinačių plokštuma. Toliau gilinamos žinios apie reiškinių, lygčių, nelygybių sprendimus, erdvinius kūnus, surinktus duomenis mokoma vaizduoti linijine, stulpeline, skrituline ir stačiakampe diagramomis. Vadovėlis skatinta mokinius domėtis, kelti klausimus, analizuoti. Informacija pateikiama aiškiai ir patogiai: teorinė medžiaga yra kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje, o uždaviniai dešiniajame. Taigi, jei sprendžiant uždavinius iškyla neaiškumų, nereikia vartyti vadovėlio – viskas yra šalia. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami uždaviniai, skirti pasitikrinimui ir kartojimui, loginiai uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu.

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 6. Część I

Kaina
leidykloje: 16,00 €
internetu: 16,00 €
su nuolaidu kortele: 15,00 €


Šis mokykloms mokomąja lenkų kalba pritaikytas vadovėlis (vertė Krystyna Čuprynska) yra „Matematyka dla Ciebie. Klasa 5“ tęsinys, nors tinka visiems lenkų kalba besimokantiems šeštokams, nesvarbu kokiais vadovėliais jie naudojosi anksčiau. Užduotis ir teorinę medžiagą parengė autorių kolektyvas, kuriam vadovavo Valdas Vanagas. Pirmoji dalis pateikia naujų geometrinių figūrų (apskritimą ir daugiakampius), padeda išmokti skaičių dalumo, pagilinti žinias apie trupmeninius skaičius bei procentus, skaičiuoti trupmenas Vadovėlis skatinta mokinius domėtis, kelti klausimus, analizuoti. Informacija pateikiama aiškiai ir patogiai: teorinė medžiaga yra kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje, o uždaviniai dešiniajame. Taigi, jei sprendžiant uždavinius iškyla neaiškumų, nereikia vartyti vadovėlio – viskas yra šalia. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami uždaviniai, skirti pasitikrinimui ir kartojimui, loginiai uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu.

Autorių kolektyvas. MIMOK 6. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau. 6 klasė“ / USB

Kaina
leidykloje: 69,51 €
internetu: 69,51 €
su nuolaidu kortele: 28,67 €


Tai trečios kartos mobili interaktyvi kompiuterinė (MIKO) knyga „4 viename“ skirta VI klasės matematikos mokytojui, ugdymo procese naudojančiam informacines ir komunikacines technologijas (IKT).
MIKO knygoje „MIMOK 6“ rasite:

  • skaitmeninę vadovėlio „Matematika Tau. 6 klasė“ (I ir II d.) versiją;
  • vadovėlio uždavinių atsakymus ir/ar sprendimus iš VI klasės mokytojo knygos;
  • keturias tarpusavyje susietas vadovėlio komplekto dalis: vadovėlį, uždavinyną, kontrolinius ir savarankiškus darbus, pratybas;
  • interaktyvias užduotis iš KMP „Matematika Tau – 6E“;
  • atnaujintų programų fragmentus, susietus su atitinkamais vadovėlio skyriais;
  • naudingų nuorodų puslapį su ilgalaikių ir trumpalaikių planų pavyzdžiais.
Su MIKO knyga „MIMOK 6“ galima dirbti namų kompiuteryje, demonstruoti ją multimedijos projektoriumi klasėje, jei yra galimybė, naudoti dirbant su interaktyviosiomis lentomis. Kataloge MANO galima ne tik užsirašyti savo pastabas, užduotis, pamokos planus, bet ir susidėti tekstus, pateiktis, iliustracijas, garso ir vaizdo failus, kurių gali prireikti ugdymo procese. Tiesiog į MIKO knygos puslapius galima įterpti „primintukus“, užsirašinėti pastabas, pasižymėti nuorodas į internetą arba pasiekiamus failus, „įklijuoti“ papildomus puslapius, kurti savo puslapius.
Plačiau www.mikoknygos.lt

Autorių kolektyvas. Matematika Tau – 6E / CD.


Tai pagalbinė, Bendrąsias programas atitinkanti mokomoji priemonė, skirta prie kompiuterio mėgstantiems prisėsti mokiniams. Ši priemonė praplečia vadovėlio galimybes: į ją sudėti tie uždaviniai, kuriuos patogu spręsti kompiuteriu, t.y. apibendrinantys, iliustruojantys teoriją ir algoritminiai uždaviniai. Sprendžiant pastaruosius, yra galimybė pasirinkti sudėtingumo lygį ir vieną iš veiksenų: mokausi, pasitikrinu ir lenktyniauju. Priemone galima naudotis tiek pamokų metu, tiek mokantis individualiai.

Įsigyjant KMP versiją kompaktiniame diske, gaunama licencija, kurioje nurodytas diegimų skaičius. Vienas diegimas suteikia teisę vienu metu naudoti programą tik viename kompiuteryje (papildomų diegimų kainos skaičiuoklės ieškokite po paveikslėliu). Pašalinus programą iš vieno kompiuterio, ją galima iš naujo įdiegti kitame.