9 klasė

Autorių kolektyvas. MT 9. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau. 9 klasė“ / USB

Kaina
leidykloje: 60,82 €
su nuolaidu kortele: 22,88 €


Ši mobili interaktyvi kompiuterinė (MIKO) knyga skirta IX klasės matematikos mokytojui, ugdymo procese naudojančiam informacines ir komunikacines technologijas (IKT).
MIKO knygoje „MT plius 9“ rasite:

  • skaitmeninę vadovėlio „Matematika Tau plius. 9 klasė“ (I ir II d.) versiją;
  • vadovėlio uždavinių atsakymus ir/ar sprendimus;
  • atnaujintų programų fragmentus, susietus su atitinkamais vadovėlio skyriais;
  • naudingų nuorodų puslapį su ilgalaikių ir trumpalaikių planų pavyzdžiais;
  • kiekvieno vadovėlio skyriui skirtus interaktyvius testus.
Su MIKO knyga „MT 9 plius“ galima dirbti namų kompiuteryje, demonstruoti ją multimedijos projektoriumi klasėje, jei yra galimybė, naudoti dirbant su interaktyviosiomis lentomis. Kataloge MANO galima ne tik užsirašyti savo pastabas, užduotis, pamokos planus, bet ir susidėti tekstus, pateiktis, iliustracijas, garso ir vaizdo failus, kurių gali prireikti ugdymo procese. Tiesiog į MIKO knygos puslapius galima įterpti „primintukus“, užsirašinėti pastabas, pasižymėti nuorodas į internetą arba pasiekiamus failus, „įklijuoti“ papildomus puslapius, kurti savo puslapius.
Plačiau www.mikoknygos.lt

Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius. 9 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai

Kaina
leidykloje: 8,50 €
su nuolaidu kortele: 8,00 €


Savarankiški ir kontroliniai darbai – tikras mokytojo pagalbininkas, kuris padės efektyviai organizuoti savarankišką mokinių darbą per pamokas ir tikrinti jų žinias. Leidinyje rasite 53 savarankiškus ir 10 kontrolinių darbų – visų po du variantus. Knygelėje pateikiami su vadovėlio uždaviniais suderinti, patys svarbiausi, esmines mokinių žinias ir gebėjimus tikrinantys uždaviniai, todėl jais tikrai patikrinsite, kaip mokiniams pavyko įsisavinti tai, ko mokėte. Kiekviename savarankiškame ar kontroliniame darbe uždaviniai pateikiami sunkėjimo tvarka: paprasčiausias, sudėtingesnis, sudėtingas. Tai labai patogu mokytojui, nes jis gali kiekvienam mokiniui parinkti uždavinius, atitinkančius jo lygį.

Matematika Tau plius. 9 klasė. Pratybų sąsiuvinis. I ir II dalys

Kaina
leidykloje: 4,40 €
su nuolaidu kortele: 4,20 €

Kaina
leidykloje: 4,40 €
su nuolaidu kortele: 4,20 €

Sąsiuvinio turinys atitinka vadovėlio „Matematika Tau plius. 9 klasė“ I dalies turinį: kiekvienam pagrindiniam vadovėlio atverstiniui skirtas 1 arba 2 puslapiai uždavinių, kurie pateikti taip, kad būtų patogu spręsti čia pat. Pratybos pravers savarankiškai mokantis einamą temą ar ruošiantis kontroliniam darbui. Užduotys perspręstos ir patikrintos leidyklos specialistų, orientuotos į silpnesnius mokinius, tačiau tiks ir kitiems.

Perkant abi knygas kartu - pigiau:

Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius. 9 klasė. II dalis

Kaina
leidykloje: 18,00 €
su nuolaidu kortele: 17,10 €


Turinys:
(more…)

Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius. 9 klasė. I dalis

Kaina
leidykloje: 18,00 €
su nuolaidu kortele: 17,10 €


Turinys:
(more…)

Matematika Tau plius. 9 klasė

Tai pirmoji matematikos vadovėlio, atitinkančio naujausias programas, dalis. Vadovėlį parengė Jolanta Knyvienė, Regina Rudalevičienė, Raimonda Siaurusaitytė, Albina Vilimienė, Virginija Viniautienė ir Valdas Vanagas. Čia nagrinėjamos šaknys, reiškiniai su jomis, mokoma skaičiuoti atstumą tarp taškų, nagrinėti reiškinius, spręsti lygtis bei jų sistemas, kur nežinomųjų daugiau nei vienas, braižyti grafikus. Šiuo vadovėliu patogu ir smagu naudotis: kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje pateikiama teorinė medžiaga, o dešiniajame – su ja susiję uždaviniai, taigi taisyklių nereikia toli ieškoti. Mokinius čia vis dar lydi Klaustukas ir Šauktukas, o gudriausiems skirti galvosūkiai ir loginiai uždaviniai, samprotavimai ir įrodymai. Skyrelių pabaigoje pateikiami uždaviniai žinioms įtvirtinti ir pasikartoti.

„Matematika Tau plius. 9 klasė“ visą komplektą sudaro: vadovėlis (I ir II dalys), skaitmeninė vadovėlio versija, uždavinynas, pratybų sąsiuvinis (I ir II dalys), savarankiški ir kontroliniai darbai, mobili interaktyvi kompiuterinė knyga (MIKO).

Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius. 9 klasė. Uždavinynas

Kaina
leidykloje: 9,40 €
su nuolaidu kortele: 8,90 €


Uždavinyno turinys suderintas su vadovėlio „Matematika Tau plius. 9 klasė“ turiniu, tačiau čia uždavinių daugiau, jie įvairesni ir sunkesni. Knygelė orientuota į stipresnius mokinius, todėl puikiai tiks gimnazistams. Visi uždaviniai kruopščiai atrinkti, pateikti sunkėjimo tvarka, perspręsti ir patikrinti leidyklos specialistų.

Atsakymai:
1. Šaknys
2. Atstumas tarp taškų
3. Reiškiniai su vienu kintamuoju
4. Lygčių sistemos
5. Kvadratinės lygtys
6. Panašieji trikampiai
7. Erdviniai kūnai
8. Statistika ir tikimybės