5 klasė

Matematika Tau plius. 5 klasė. 2 dalis

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €


Naujas vadovėlis „Matematika Tau plius. 5 klasė“ parengtas ne tik pagal atnaujintas programas, bet ir atsižvelgiant į mokytojų išsakytus pageidavimus bei pastabas. Jis yra matematiškai teisingas, visi uždaviniai perspręsti ir patikrinti leidyklos specialistų. Šiame vadovėlyje rasite dar daugiau uždavinių, nes kiekvienam skyriui parengėme puslapį testinių uždavinių. Taip pat nepamiršome ir vaikų, norinčių plėsti savo akiratį - jiems yra atverstinis "Besidomintiems". Vadovėlio gale yra pateikti atverstinio "Pasitikriname" uždavinių atsakymai. Antroje vadovėlio dalyje: 6. Reiškiniai, lygtys ir nelygybės. 7. Trupmeniniai skaičiai. 8. Dešimtainės trupmenos. 9. Duomenys. Rinkiniai. 10. Erdviniai kūnai.


Turinys:
(more…)

Matematika Tau plius. 5 klasė. 1 dalis

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €

Naujas vadovėlis „Matematika Tau plius. 5 klasė“ parengtas ne tik pagal atnaujintas programas, bet ir atsižvelgiant į mokytojų išsakytus pageidavimus bei pastabas. Jis yra matematiškai teisingas, visi uždaviniai perspręsti ir patikrinti leidyklos specialistų. Šiame vadovėlyje rasite dar daugiau uždavinių, nes kiekvienam skyriui parengėme puslapį testinių uždavinių. Taip pat nepamiršome ir vaikų, norinčių plėsti savo akiratį - jiems yra atverstinis "Besidomintiems". Vadovėlio gale yra pateikti atverstinio "Pasitikriname" uždavinių atsakymai. Pirmojoje vadovėlio dalyje: 1. Natūralieji skaičiai ir nulis. 2. Matai ir matavimai. 3. Kampai. 4. Trikampiai ir keturkampiai. 5. Plotai.

Turinys: (more…)

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 5 класс. Тетрадь упражнений. 1 и 2 часть

Kaina
leidykloje: 5,90 €
su nuolaidu kortele: 5,60 €

Kaina
leidykloje: 5,90 €
su nuolaidu kortele: 5,60 €

Tai „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. I dalis“ vertimas į rusų kalbą. Pirmoji pratybų dalis atitinka pirmąją vadovėlio dalį: visi uždaviniai pateikiami pagal tą pačią sistemą kaip vadovėlyje ir uždavinyne, kiekvienam pagrindiniam vadovėlio atverstiniui skirti 1 arba 2 pratybų puslapiai. Uždaviniai atitinka programą, yra perspręsti, patikrinti leidyklos specialistų ir pateikti taip, kad vaikams būtų patogu spręsti tame pačiame sąsiuvinyje. „Matematika Tau. 5 klasė“ pratybų sąsiuviniai yra orientuoti į silpnesnius mokinius.

Perkant abi knygas kartu - pigiau:

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń. Część I i II

Kaina
leidykloje: 5,90 €
su nuolaidu kortele: 5,60 €

Kaina
leidykloje: 5,90 €
su nuolaidu kortele: 5,60 €

Tai „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. I dalis“ vertimas į lenkų kalbą. Pirmoji pratybų dalis atitinka pirmąją vadovėlio dalį: visi uždaviniai pateikiami pagal tą pačią sistemą kaip vadovėlyje ir uždavinyne, kiekvienam pagrindiniam vadovėlio atverstiniui skirti 1 arba 2 pratybų puslapiai. Uždaviniai atitinka programą, yra perspręsti, patikrinti leidyklos specialistų ir pateikti taip, kad vaikams būtų patogu spręsti tame pačiame sąsiuvinyje. „Matematika Tau. 5 klasė“ pratybų sąsiuviniai yra orientuoti į silpnesnius mokinius.

Perkant abi knygas kartu - pigiau:

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 5 класс. 2 часть

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €


Tai vadovėlio „Matematika Tau. 5 klasė. II dalis“ vertimas į rusų kalbą. Šiuo vadovėliu pradedama nauja matematikos vadovėlių pagrindinei ir vidurinei mokykloms serija „Matematika Tau“. Vadovėlis atitinka naująsias programas ir standartus. Medžiaga vadovėlyje pateikiama dviejų puslapių apimties dalimis. Kairiajame puslapyje yra teorija, dešiniajame – uždaviniai. Tokia struktūra turėtų būti ypač patogi mokiniams. Mokantis iš šio vadovėlio geri pagalbininkai jums bus pratybų sąsiuviniai, uždavinynas, savarankiškų ir kontrolinių darbų knygelė, mokytojo knyga. Bet, matyt, labiausiai nudžiugins mokomoji kompiuterinė priemonė.

Autorių kolektyvas. Математика Тебе. 5 класс. 1 часть

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €


Tai antrosios matematikos vadovėlio dalies vertimas į rusų kalbą (vertė Aleksandr Choliavkin). Ši knyga padeda penktokams išmokti spręsti reiškinius, lygtis ir nelygybes. Mokiniai supažindinami su trupmenomis ir jų skaičiavimu, mokomi rinkti ir tvarkyti duomenis. Geometriją papildo erdviniai kūnai ir jų paviršiaus plotų skaičiavimas. Vadovėliu patogu ir smagu naudotis, nes visa informacija pateikiama atvertimais: kairiajame puslapyje yra teorinė medžiaga, kurią padeda nagrinėti vadovėlio veikėjai Klaustukas ir Šauktukas, o dešiniajame – su ja susiję uždaviniai. Smalsiausiems skirti uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu. Skyrelių pabaigose pateikiami teorijos apibendrinimai, žinias pasitikrinti ir įtvirtinti padedančios užduotys.

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 5. Część I

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €


Tai vadovėlio „Matematika Tau. 5 klasė. I dalis“ vertimas į lenkų kalbą. Šiuo vadovėliu pradedama nauja matematikos vadovėlių pagrindinei ir vidurinei mokykloms serija „Matematika Tau“. Vadovėlis atitinka naująsias programas ir standartus. Medžiaga vadovėlyje pateikiama dviejų puslapių apimties dalimis. Kairiajame puslapyje yra teorija, dešiniajame – uždaviniai. Tokia struktūra turėtų būti ypač patogi mokiniams. Mokantis iš šio vadovėlio geri pagalbininkai jums bus pratybų sąsiuviniai, uždavinynas, savarankiškų ir kontrolinių darbų knygelė, mokytojo knyga. Bet, matyt, labiausiai nudžiugins mokomoji kompiuterinė priemonė.

Autorių kolektyvas. Matematyka dla Ciebe. Klasa 5. Część II

Kaina
leidykloje: 20,00 €
su nuolaidu kortele: 20,00 €


Tai antrosios matematikos vadovėlio dalies vertimas į lenkų kalbą (vertė Krystyna Čuprynska). Ši knyga penktokams padeda išmokti spręsti reiškinius, lygtis ir nelygybes. Mokiniai supažindinami su trupmenomis ir jų skaičiavimu, mokomi rinkti ir tvarkyti duomenis. Geometriją papildo erdviniai kūnai ir jų paviršiaus plotų skaičiavimas. Vadovėliu patogu ir smagu naudotis, nes visa informacija pateikiama atvertimais: kairiajame puslapyje yra teorinė medžiaga, kurią padeda nagrinėti vadovėlio veikėjai Klaustukas ir Šauktukas, o dešiniajame – su ja susiję uždaviniai. Smalsiausiems skirti uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu. Skyrelių pabaigose pateikiami teorijos apibendrinimai, žinias pasitikrinti ir įtvirtinti padedančios užduotys.

Autorių kolektyvas. MIMOK 5. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau. 5 klasė“ / USB

Kaina
leidykloje: 69,51 €
su nuolaidu kortele: 28,67 €


Tai trečios kartos mobili interaktyvi kompiuterinė (MIKO) knyga „4 viename“ skirta V klasės matematikos mokytojui, ugdymo procese naudojančiam informacines ir komunikacines technologijas (IKT).
MIKO knygoje „MIMOK 5“ rasite:

  • skaitmeninę vadovėlio „Matematika Tau. 5 klasė“ (I ir II d.) versiją;
  • vadovėlio uždavinių atsakymus ir/ar sprendimus iš V klasės mokytojo knygos;
  • keturias tarpusavyje susietas vadovėlio komplekto dalis: vadovėlį, uždavinyną, kontrolinius ir savarankiškus darbus, pratybas;
  • interaktyvias užduotis iš KMP „Matematika Tau – 5E“;
  • atnaujintų programų fragmentus, susietus su atitinkamais vadovėlio skyriais;
  • naudingų nuorodų puslapį su ilgalaikių ir trumpalaikių planų pavyzdžiais.
Su MIKO knyga „MIMOK 5“ galima dirbti namų kompiuteryje, demonstruoti ją multimedijos projektoriumi klasėje, jei yra galimybė, naudoti dirbant su interaktyviosiomis lentomis. Kataloge MANO galima ne tik užsirašyti savo pastabas, užduotis, pamokos planus, bet ir susidėti tekstus, pateiktis, iliustracijas, garso ir vaizdo failus, kurių gali prireikti ugdymo procese. Tiesiog į MIKO knygos puslapius galima įterpti „primintukus“, užsirašinėti pastabas, pasižymėti nuorodas į internetą arba pasiekiamus failus, „įklijuoti“ papildomus puslapius, kurti savo puslapius.
Plačiau www.mikoknygos.lt

Autorių kolektyvas. Matematika Tau – 5E / CD


Tai pagalbinė, Bendrąsias programas atitinkanti mokomoji priemonė, skirta prie kompiuterio mėgstantiems prisėsti mokiniams. Ši priemonė praplečia vadovėlio galimybes: į ją sudėti tie uždaviniai, kuriuos patogu spręsti kompiuteriu, t.y. apibendrinantys, iliustruojantys teoriją ir algoritminiai uždaviniai. Sprendžiant pastaruosius, yra galimybė pasirinkti sudėtingumo lygį ir vieną iš veiksenų: mokausi, pasitikrinu ir lenktyniauju. Priemone galima naudotis tiek pamokų metu, tiek mokantis individualiai.

Įsigyjant KMP versiją kompaktiniame diske, gaunama licencija, kurioje nurodytas diegimų skaičius. Vienas diegimas suteikia teisę vienu metu naudoti programą tik viename kompiuteryje (papildomų diegimų kainos skaičiuoklės ieškokite po paveikslėliu). Pašalinus programą iš vieno kompiuterio, ją galima iš naujo įdiegti kitame.