Matematika Tau. 6 klasė

Šis pagal programas ir standartus sukurtas vadovėlis yra „Matematika tau. 5 klasė“ tęsinys, nors tinka visiems šeštokams, nesvarbu, kokiais vadovėliais jie naudojosi anksčiau. Užduotis ir teorinę medžiagą parengė autorių kolektyvas, kuriam vadovavo Valdas Vanagas. Pirmoji dalis pateikia naujų geometrinių figūrų (apskritimą ir daugiakampius), padeda išmokti skaičių dalumo, pagilinti žinias apie trupmeninius skaičius bei procentus, skaičiuoti trupmenas. Vadovėlis skatinta mokinius domėtis, kelti klausimus, analizuoti. Informacija pateikiama aiškiai ir patogiai: teorinė medžiaga yra kiekvieno atverstinio kairiajame puslapyje, o uždaviniai dešiniajame. Taigi, jei sprendžiant uždavinius iškyla neaiškumų, nereikia vartyti vadovėlio – viskas yra šalia. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami uždaviniai, skirti pasitikrinimui ir kartojimui, loginiai uždaviniai ir galvosūkiai pažymėti specialiu ženklu.Jei norite plačiau susipažinti su vadovėlio turiniu, spragtelėkite vadovėlio viršelį.

„Matematika Tau. 6 klasė“ visą komplektą sudaro: vadovėlis (I ir II dalys), skaitmeninė vadovėlio versija, uždavinynas, pratybų sąsiuvinis (I ir II dalys), pratybėlės (I ir II dalys), savarankiški ir kontroliniai darbai, tikrinamieji darbai, mokytojo knyga, kompiuterinė mokymo priemonė (KMP), mobili interaktyvi kompiuterinė knyga (MIKO).

Vadovėlio vertimai į lenkų (I ir II dalys) bei rusų (I ir II dalys) kalbas. Pratybų sąsiuvinių vertimai į lenkų (I ir II dalys) bei rusų (I ir II dalys) kalbas. Skaitmeninių vadovėlių vertimai į lenkų bei rusų kalbas.

Comments are closed.