4. Paprastosios trupmenos

Paprastųjų trupmenų daugyba ir dalyba

p. 112, 113 „Apibendriname“ Apibendrinamąjį uždavinį „3,14 ≈ 22/7“ galite pasiūlyti tik stipriems mokiniams (apskritimo ilgis, skritulio plotas).

Šiame skyriuje pateikta medžiaga iš esmės atitinka PUBP.

Tik norime atkreipti dėmesį į šias PUBP nuorodas:

  • (V–VI kl.) sudėti, atimti, dauginti ir dalyti paprastąsias trupmenas;
  • (VII–VIII kl.) atlikti veiksmus su įvairiomis trupmenomis, neigiamaisiais ir mišriaisiais skaičiais.

Vadinasi, skyrelį „Veiksmai su mišriaisiais skaičiais“ (p. 116–123) būtų galima kelti ir į VII klasę. Tačiau manome, kad tai daryti netikslinga, nes mišrieji skaičiai – tai tos pačios paprastosios trupmenos, tik užrašytos kitaip. Todėl siūlome dirbti pagal vadovėlį nieko nekeičiant.