2. Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais

Šiame skyriuje pateikta medžiaga iš esmės atitinka PUBP.

Pagal atnaujintas PUBP iš VI klasės į VII–VIII klasių koncentrą yra perkelta:

  • skaičiaus modulis;
  • begalinės dešimtainės periodinės trupmenos.

Todėl:

  1. jei skaičiaus modulį ir begalines dešimtaines periodines trupmenas mokėte VI klasėje, tai šį skyrių mokykite iš eilės nieko nekeisdami;
  2. jei VI klasėje nemokėte skaičiaus modulio, tai jį siūlome nagrinėti po atverstinio “Sveikieji skaičiai. Vienas kitam priešingi skaičiai” (p. 30, 31), tik šį atverstinį reikia šiek tiek pakeisti. Atnaujintą atverstinį „Sveikieji skaičiai. Vienas kitam priešingi skaičiai“ (p. 30, 31) ir naująjį atverstinį – „Skaičiaus modulis“ (p. 30′, 31′) rasite internete;
  3. jei VI klasėje nemokėte begalinių dešimtainių periodinių trupmenų, tai jas siūlome mokyti po atverstinio „Trupmeniniai skaičiai. Vienas kitam atvirkštiniai skaičiai“ (p. 32, 33), tik šiame atverstinyje nespręskite 42 uždavinio 1b dalies (jame atsiranda begalinės dešimtainės periodinės trupmenos). Naujas atverstinis – „Begalinės dešimtainės periodinės trupmenos“ (p. 32′, 33′).